toimintaterapia-palvelut

Toimintaterapia on

Lääkinnällistä kuntoutusta joka perustuu asiakkaan taitojen ja toimintakyvyn huolelliseen kartoittamiseen asiakkaan omassa ympäristössä. Toimintaterapiassa pyritään vaikuttamaan asiakkaan motorisiin, kongnitiivisiin ja psyykkisiin toimintavalmiuksiin ja arjessa tarvittavien taitojen kehittymiseen sekä ylläpitämiseen toimintakyvyn muuttuessa esim. sairauden tai vammautumisen vuoksi.

Asiakkaan kuntoutusjaksot toteutetaan arviointeihin ja lähettävän tahon suosituksiin perustuen ja jaksoille asetetaan lähihenkilöiden ja asiakkaan kanssa yhteisesti suunnitellut konkreettiset tavoitteet. Tarvittaessa kuntoutus jatkuu pitkäkestoisesti ja toimimme kiinteänä osana moniammatillista kuntoutustyöryhmää.

Meille asiakkaaksi

 • Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus:
  on tarkoitettu alle 65-vuotiaille. Toteutamme  yksilökuntoutusjaksoja ja ryhmämuotoista kuntoutusta (lasten ja nuorten ryhmät).  Jaksot määräytyvät erikoissairaanhoidossa laadittujen kuntoutussuunnitelmien mukaan.

  Täytä ja tulosta hakemuslomake Vaativa lääkinnällinen kuntoutus (KU 104) liitä kuntoutushakemukseesi lääkärin kirjoittama kuntoutussuunnitelma tai b-lausunto. Kirjaa palvelun toteuttajakohtaan Terapiapalvelu Toimiva Ky

 • Terapiajaksot kunnan terveyskeskuksen lähetteellä
  Jaksolla selvitetään asiakkaan toimintakykyä, avuntarvetta ja apuväline- ja kodinmuutostöiden tarvetta ja toimitaan kuntoutussuunnitelmaan asetettujen tavoitteiden mukaan, kuntoutus voi olla myös ryhmämuotoista. Asiakkaat ohjautuvat toimintaterapiaan usein terveyskeskuksen kuntoutustyöryhmän lähetteellä, tai työterveyslääkärin ohjaamana.  Alle 18-vuotialle kuntoutus on maksutonta, aikuiselta kunta voi periä omavastuuosuuden.
 • Toimintaterapiajaksot vakuutusyhtiön maksamana
  Vakuutusyhtiö korvaa toimintaterapiaa kuntoutussuunnitelman mukaisesti kun kuntoutuksen tarve on aiheutunut onnettomuuden tai työtapaturman seurauksena.

Muut palvelut

 • Asiantuntijaluennot:
  liittyen toimintakyvyn edistämiseen, tukemiseen ja ylläpitämiseen, apuvälineisiin ja ympäristönmuutostöihin erityisvammaryhmien tarpeet huomioiden.

TOIMINTATERAPIAN AJANVARAUS JA TIEDUSTELUT : 0400 469 951