toimivan terapeutit

Toimiva_sanna

Sanna Saarenpää

toimintaterapeutti, p. 0400 469 951

Kokemus:
 • Työskennellyt toimintaterapeuttina vuodesta 2000
 • Lasten, nuorten, aikuisten ja ikäihmisten toimintaterapia
 • Neurologinen, ortopedinen/käsikirurginen sekä tuki ja liikuntaelinkuntoutus
 • Toimintakyvyn-, työkyvyn-, apuväline- ja asunnonmuutostyötarpeen arvioinnit
 • Yksilöllisten yläraajaortoosien valmistus
 • Autismikuntoutus
Pitkät täydennyskoulutukset:
 • AMPS- menetelmäkoulutus (2004)
 • GAS-menetelmäkoulutus (2012)
 • Kinestetiikan peruskurssi (2014)
 • AAC-koulutuskokonaisuus (2018)
 • Neuroanatomian ja fysiologian peruskurssi (2019)
 • Sensorisen integraation B-osa (2019)
Lyhyet täydennyskoulutukset (viimeaikaiset):
 • Sensomoottori / perus- ja jatkokurssi (2018)
 • Tenavat tasapainoon -koulutus (2018)
 • Sensorisen integraation perusteet, A-osa (2019)
 • Etäkuntoutus (2020)
 • Tammiston etäterapiapakki (2021)
 • Leikin käyttö toimintaterapiassa (2021)
 • Tunteita ja tarpeita – tunnetyöskentely toimintaterapiassa (2022)
 • Neurologisen asiakkaan yläraajan kuntoutus (2022)
 • Valmentava työtapa kuntoutujan arjessa (2023)
Muu koulutus:
 • Green Care painotteinen yrittäjän ammattitutkinto (2014)
 • Ensiapu 1, Hygienia osaamiskortti
Toimiva_minea

Minea Krappe

toimintaterapeutti, neuropsykiatrinen valmentaja
p. 040 517 5204

Kokemus:
 • Työskennellyt toimintaterapeuttina vuodesta 1998
 • Lasten, nuorten, aikuisten ja ikäihmisten toimintaterapia
 • Neuropsykiatrinen ja psykiatrinen toimintaterapia
 • Neurologinen, ortopedinen/käsikirurginen sekä tuki ja liikuntaelinkuntoutus
 • Toimintakyvyn-, työkyvyn-, apuväline- ja asunnonmuutostyötarpeen arvioinnit
 • Yksilöllisten yläraajaortoosien valmistus
 • Neuropsykiatrinen valmennus
Pitkät täydennyskoulutukset:
 • Asiakaskeskeisyyttä arviointiin (2004)
 • Ergonomian approbatur-opinnot/ Kuopion Yliopisto (2006)
 • Housing enabler, Asumisen esteettömyyden arviointikoulutus (2008)
 • GAS-menetelmäkoulutus (2012)
 • Kinestetiikka peruskurssi (2014)
 • Neuropsykiatrinen valmentaja (2017)
Lyhyet täydennyskoulutukset (viimeaikaiset):
 • Tenavat tasapainoon -koulutus (2018)
 • Sensorisen integraation perusteet, A-osa (2019)
 • Zones of regulation -menetelmä lapsen itsesäätelyn tukena (2019)
 • Etäkuntoutus (2020)
 • Tammiston etäterapiapakki (2021)
 • Neuropsykologinen ymmärrys toimintaterapian tukena (2021)
 • Perustietoa valikoivasta puhumattomuudesta (2022)
 • Valmentava työtapa kuntoutujan arjessa (2023)
 • Keho-mieli yhteys (2023)
Muu koulutus:
 • Ensiapu 1, Tulityökortti, Hygienia osaamiskortti