toimivan terapeutit

Sanna Pitkänen

toimintaterapeutti, p. 0400 469 951

Kokemus:
 • työskennellyt toimintaterapeuttina vuodesta 2000
 • Lasten, nuorten, aikuisten ja ikäihmisten toimintaterapia
 • Neurologinen, ortopedinen/käsikirurginen sekä tuki ja liikuntaelinkuntoutus
 • Toimintakyvyn-, työkyvyn-, apuväline- ja asunnonmuutostyötarpeen arvioinnit
 • Yksilöllisten yläraajaortoosien valmistus
 • Autismikuntoutus
Koulutukset:
 • AMPS- menetelmäkoulutus 2004
 • Green Care painotteinen yrittäjän ammattitutkinto 2014
 • Koulutuksia arviointimenetelmistä,  ortoosien valmistuksesta,  aistitiedon säätelystä ja autismikuntoutuksesta
 • Kinestetiikan peruskurssi 2013 ja koulutuksia eri asiakasryhmistä

Arto Pitkänen

fysioterapeutti, p. 040 652 5003

Kokemus:
 • Työskennellyt fysioterapeuttina vuodesta 1999.
 • Työkokemusta lasten, nuorten, aikuisten ja ikäihmisten fysioterapiasta.
 • Neurologinen, ortopedinen ja tuki- ja liikuntaelinsairauksien kuntoutus.
Koulutukset:
 • Erityisryhmien liikunta, ravitsemus ja terveysliikunta 1999
 • Eläinfysioterapia 2004.
 • Kinesioteippauksen peruskurssi 2011
 • Kinetic control ( Kari Niemi ): niska ja olkapää 2012, rintaranka 2015
 • Jalan- ja nilkan TULE -ongelmien kliininen tutkiminen ja luokittelu ( Jukka Kangas ) 2011, 2014
 • PhysioPilates 1-tason ohjaajakoulutus 2016 TERVEYSVERKKO/ Suomen Terveysliikuntainstituutti Oy.

Minea Krappe

toimintaterapeutti, p. 040 517 5204

Kokemus:
 • Työskennellyt toimintaterapeuttina vuodesta 1998
 • Lasten, nuorten, aikuisten ja ikäihmisten toimintaterapia
 • Neurologinen, ortopedinen/käsikirurginen sekä tuki ja liikuntaelinkuntoutus
 • Toimintakyvyn-, työkyvyn-, apuväline- ja asunnonmuutostyötarpeen arvioinnit
 • Yksilöllisten yläraajaortoosien valmistus.
Koulutukset:
 • Ergonomian approbatur-opinnot
 • Arviointimenetelmäkoulutuksia
 • Asumisen esteettömyyden arviointikoulutus
 • Koulutuksia aistitiedon säätelystä
 • Kinestetiikan peruskurssi 2013
 • Koulutuksia eri asiakasryhmistä