fysioterapia-palvelut

Fysioterapiassa arvioidaan asiakkaan terveyttä, liikkumista, toimintakykyä ja toimintarajoitteita hänen toimintaympäristössään.

Fysioterapian menetelmiä ovat terveyttä ja toimintakykyä edistävä ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen ja fysikaalinen terapia sekä apuvälinepalvelut. Fysioterapia on osa julkista ja yksityistä sosiaali-, terveys-, ja kuntoutuspalvelujärjestelmää.

Fysioterapian perustana on fysioterapiatiede, jonka kiinnostuksen kohteena on ihmisen toimintakyky ja liikkuminen, sekä erityisesti toiminnan heikkeneminen ja häiriö. Fysioterapiassa sovelletaan monen muun tieteenalan tutkimusta ja tietoa.

Meille fysioterapia-asiakkaaksi

 • Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus:
  On tarkoitettu alle 65-vuotiaille. 1.1.2019 alkaen toteutamme yksilöfysioterapian ja allasterapian kuntoutusjaksoja, sekä lasten fysioterapian ryhmämuotoista kuntoutusta.  Jaksot määräytyvät erikoissairaanhoidossa laadittujen kuntoutussuunnitelmien mukaan.

  Täytä ja tulosta hakemuslomake Vaativa lääkinnällinen kuntoutus (KU 104)  ja liitä kuntoutushakemukseesi lääkärin kirjoittama kuntoutussuunnitelma tai b-lausunto. Kirjaa palvelun toteuttajakohtaan Terapiapalvelu toimiva Ky.

   

 • Fysikaalisiin hoitoihin
  asiakas tarvitsee lääkärin lähetteen ( SV3 FM ). Lääkärillä on hoidosta kokonaisvastuu ja hoidoista on mahdollista saada KELA:n korvaus.
  Yrityksellämme on Kelan suorakorvaussopimus, jolloin asiakas maksaa vain omavastuuosuuden hoitokerrasta. Fysioterapian hoidot määräytyvät lääkärin määräyksen mukaan.
 • Vakuutusyhtiö korvaa fysioterapiaa kuntoutussuunnitelman mukaisesti kun kuntoutuksen tarve on aiheutunut onnettomuuden tai työtapaturman seurauksena.

Muut palvelut

 • Ilman lähetettä asiakas voi hakeutua hierontaan itse maksaen.
  Varaa aikaa suoraa fysioterapeutiltamme Artolta,
  puh. 040 652 5003.
 • PhysioPilates:
  Pilatesharjoittelua, johon yhdistyy fysioterapeuttinen osaaminen. Ryhmätunnilla tai yksilöohjauksessa harjoitellaan ja opitaan käyttämään kehon lihaksia ja niveliä tasapuolisesti. Liian aktiiviset lihakset rentoutuvat ja keskivartalon ryhtiä tukevat lihakset vahvistuvat. Näin edistetään kehonhallinnan kautta omaa hyvinvointia. Tuntien pohjana on Joseph Pilateksen ( 1880-1967 ) luoma kehonhallintamenetelmä yhdistettynä terveysliikunnan nykytietämykseen sekä uusimpaan tutkimustietoon tuki- ja liikuntaelin harjoittelusta.

  Ohjaajana toimii aina PhysioPilates-ohjaajakoulutuksen suorittanut fysioterapeutti. Ohjaajakoulutus on 3-tasoinen ns. laaja pilateskoulutus, joka täyttää Suomen Pilatesyhdistys ry:n laatukriteerit. Ohjaaja voi käyttää PhysioPilates-tavaramerkkiä mattotunneilla 1-tason suoritettuaan. Terapiapalvelu Toimivan fysioterapeutti Arto Pitkänen on suorittanut ensimmäisen tason kolmitasoisesta PhysioPilates-ohjaajakoulutuksesta.

FYSIOTERAPIAN AJANVARAUS JA TIEDUSTELUT :  040 652 5003