ttplogo

Fysioterapiapalvelut

Fysioterapiassa arvioidaan asiakkaan terveyttä, liikkumista, toimintakykyä ja toimintarajoitteita hänen toimintaympäristössään. Fysioterapian menetelmiä ovat terveyttä ja toimintakykyä edistävä ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen ja fysikaalinen terapia sekä apuvälinepalvelut. Fysioterapia on osa julkista ja yksityistä sosiaali-, terveys-, ja kuntoutuspalvelujärjestelmää.
Fysioterapian perustana on fysioterapiatiede, jonka kiinnostuksen kohteena on ihmisen toimintakyky ja liikkuminen, sekä erityisesti toiminnan heikkeneminen ja häiriö. Fysioterapiassa sovelletaan monen muun tieteenalan tutkimusta ja tietoa.

MEILLE ASIAKKAAKSI :

Toimintaterapiapalvelut

Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta joka perustuu asiakkaan taitojen ja toimintakyvyn huolelliseen kartoittamiseen asiakkaan omassa ympäristössä. Toimintaterapiassa pyritään vaikuttamaan asiakkaan motorisiin, kongnitiivisiin ja psyykkisiin toimintavalmiuksiin ja arjessa tarvittavien taitojen kehittymiseen sekä ylläpitämiseen toimintakyvyn muuttuessa esim. sairauden tai vammautumisen vuoksi.

Asiakkaan kuntoutusjaksot toteutetaan arviointeihin ja lähettävän tahon suosituksiin perustuen ja jaksoille asetetaan lähihenkilöiden ja asiakkaan kanssa yhteisesti suunnitellut konkreettiset tavoitteet. Tarvittaessa kuntoutus jatkuu pitkäkestoisesti ja toimimme kiinteänä osana moniammatillista kuntoutustyöryhmää.

MEILLE ASIAKKAAKSI :

MUUT PALVELUT :

Terapiapalvelu Toimiva | Palomäentie 20, 63770 Peränne | gsm 0400 469 951 | sähköposti: info(at)terapiapalvelutoimiva.fi